Skal du søge barselsdagpenge?

Her kan du læse mere om, hvordan du søger barselsdagpenge. Din situation afhænger nemlig af, om du er: lønmodtager, ledig, selvstændig, studerende eller nyuddannet.

Du skal søge om barselsdagpenge, og du kan læse om alle regler omkring afholdelse af barsel herunder barselsdagpenge her.

Sørg for at sætte dig godt ind i reglerne og dine rettigheder i god tid!

På hjemmesiden kan du ligeledes kontakte Udbetaling Danmark for yderligere spørgsmål.

En orlov med barselsdagpenge er opdelt i 4 stadier:

 1. Graviditetsorlov i 4 uger: Er regnet til moren før forventet fødsel.
 2. Barselsorlov i 14 uger: Er regnet til moren.
 3. Fædreorlov i 2 uger: Sker efter fødslen eller jf. aftale med arbejdsgiver, hvis man er i arbejde – og afholdes inden barnet bliver 14 uger.
 4. Forældreorlov i 32 uger: Deles mellem forældrene.

Barsel som lønmodtager

Når du er i arbejde, skal du opfylde 3 betingelser for at modtage barselsdagpenge.

 • Du skal være lønmodtager på den første dag i din orlov eller dagen før.
 • Du skal have arbejdet i mindst 160 timer inden for de seneste 4 måneder før orloven.
 • Du skal have arbejdet i mindst 40 timer om måneden i mindst 3 af de 4 måneder.

Læs mere om hvordan du kan få indsigt i, hvor meget du kan modtage i barselsdagpenge lige her.

Det er vigtigt, at du tjekker din overenskomst og ansættelsesvilkår for at se, om du har ret til løn under hele din barsel eller dele af den. Når lønnen stopper, kan du få barselsdagpenge.

Du skal bede din arbejdsgiver om at indberette om din orlov til både virk.dk/barselsdagpenge og oplyse Udbetaling Danmark. Herefter bliver pengene bliver udbetalt på din NemKonto.

Hvis dig og din partner vælger at udskyde forældreorloven, kan dette gøres frem til, at barnet fylder 9 år og ifølge aftale med arbejdsgiver.

Med hensyn til afholdelse af ferie under din barsel, skal du gøre det efter aftale med din arbejdsgiver.

Der er mulighed for at få barselsdagpenge, når du rejser eller flytter til udlandet, men der er særlige regler, du skal være opmærksom på.

På ”Min barsel” kan du få et overblik over din barsel samt ændre og udskyde den.

Ledig på barsel

Når du er medlem af en a-kasse kan du modtage barselsdagpenge på den betingelse, at du har meldt dig ledig i din a-kasse og står til rådighed ift. jobcentret. Det er en god idé at spørge om, hvilke krav du skal opfylde, når du skal på barsel.

Situationen er anderledes, når du enten er på kontanthjælp eller ledighedsydelse. Her kan du nemlig ikke få barselsdagpenge, men du fortsætter på enten kontanthjælp eller ledighedsydelse.

Det er ikke muligt, når du er ledig at udskyde din orlov, da du skal være i arbejde for at udskyde den.

Når du skal afholde ferie, mens du er på barsel, er der 2 muligheder at modtage feriepenge på.

 

Selvstændig på barselsdagpenge

Du har mulighed for at få barselsdagpenge som selvstændig. Der gælder dog følgende:

 • Du skal have arbejdet 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.
 • Du skal have arbejdet den seneste måned, inden du går på barselsorlov.
 • Din virksomhed har overskud.
 • Du skal have arbejdet mindst 18,5 timer om ugen i din virksomhed.

Du kan få mere indsigt her:

Studerende på barselsdagpenge

Du kan modtage barselsdagpenge, når:

 • du er i fast arbejde ved siden af din uddannelse.
 • du er i lønnet praktik
 • du holder orlov fra din uddannelse og melder dig ledig i din a-kasse, så du kan søge om barselsdagpenge.

Nyuddannet på barselsdagpenge

Når du er nyuddannet kan du få barselsdagpenge, når du opfylder følgende betingelser:

 • Du skal have afsluttet en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, som kvalificerer dig til job efter endt uddannelse, og på mindst 18 måneder i løbet af den sidste måned op til fødslen.
 • Du skal afslutte din uddannelse efter du har født men inden for 46 uger efter fødslen. Derudover skal du være dagpengeberettiget.

Du kan også modtage feriepenge, som studerende og nyuddannet:

Adoption og barsel

Vidste du, at du også kan søge om barselsdagpenge, når du adoptere. Læs mere her.

Uanset hvilken situation du befinder dig i, så gælder det, at du skal have fysisk kontakt med dit barn hver dag.