CYBER WEEK! Shop de gode tilbud her >

Reklamation af babyalarm

Vigtigt inden du reklamerer over en Neonate Babyalarm

Hvis du oplever problemer med din babyalarm, finder du herunder nogle gode råd, så du ofte selv vil kunne løse problemet: 

Her i artiklen kan du finde hjælp til:

Dine Neonate alarmer mister forbindelsen

Genpar min Neonate BC-8000DV
Genpar min Neonate BC6500D
Genpar min Neonate BC5800D

Dine Neonate babyalarmer holder dårligt strøm

Fejl på mine Nabby babyalarmer

Hvis du oplever fingeraftryk og overfladeridser på dine nye Neonate babyalarm er den hverken brugt eller beskadiget. Det skyldes faktisk bare at Neonate fabrikken er så søde at parre alarmerne for dig, så de er klar til brug med det samme du pakker dem ud.

Det betyder, at Neonate personalet godt kan efterlade fingeraftryk på alarmen og skærmen. I øvrigt skal du heller ikke undre dig over, at der kun er monteret en snor på den ene alarm. Det er også helt efter forskrifterne.

Husk dog – at selvom de er parret på fabrikken, så anbefales det, at du selv parrer alarmerne også, for at sikre at du ikke går på naboens Neonate forbindelse.


Dine Neonate alarmer mister forbindelsen

Oplever du, at dine Neonate alarmer mister forbindelsen til hinanden og ikke kan snakke sammen?

Kig med her – måske vi har løsningen på dit problem!

Nogle gange kan der ske det, at dine Neonate babyalarmer mister deres forbindelse til hinanden, og derfor vil de ikke kunne snakke sammen eller oprette forbindelse til hinanden. For at genskabe forbindelsen mellem dine Neonate alarmer, skal de parres sammen på ny.

NB: I nogle tilfælde skal du genparre dine enheder 2 eller 3 gange, før du får lavet en ny privat forbindelse uden forstyrrelser.

Genpar min Neonate BC-8000DV

VIGTIGT: Inden du går i gang med at parre dine alarmer, er det vigtigt, at du:

1.     Slukker for babyenheden

2.     Tænder for forældreenheden

3.     Aktiverer de trykfølsomme knapper med ON/OFF-knappen

Efter du har sikret det, er du nu klar til at begynde genparring af dine enheder:

1.     Hold POWER-knappen på din babyenhed inde i 6 sekunder, indtil LINK-symbolet blinker hurtigt

LINK vil være aktiv i 30 sekunder

2.     Hold MENU (*) -knappen på din forældreenhed inde i 2 sekunder for at få adgang til menuen.

Brug SKRU OP/NED-knapperne for at navigere i menuen.

3.     Vælg CONNECTING med MENU (*) -knappen.

Hvis du har flere babyenheder, som skal parres, er det vigtigt, at du giver den forskellige numre. Hvis nummeret til din babyenhed allerede står til højre for BABY menuen, kan du springe videre til trin nummer 6.
Du ændrer nummeret ved at:

4.     Vælg BABY med MENU (*) -knappen

5.     Brug SKRU OP/ NED-knapperne for at ændre nummeret. Brug MENU-knappe for at vælge.

6.     Vælg CONNECTED i menuen. Brug MENU-knappen for at vælge.

Teksten på din forældrehed vil nu ændre sig fra CONNECTED til CONNECTING.

Når enhederne har fundet hinanden, vil teksten ændre sig tilbage til CONNECTED.

Du har nu gennemført genparring af din Neonate BC-8000DV, og er klar til at bruge dine babyalarmer igen.

Hvis du har flere babyenheder, som skal forbindes med den samme forældre enhed skal du gentage trin 1-6.

Har du stadig problemer med din Neonate BC-8000DV? Så skal du udfylde en reklamationsformular online.

 

Genpar min Neonate BC6500D

VIGTIGT: Inden du går i gang med at parre dine alarmer, er det vigtigt, at både din forældreenhed og babyenhed er slukket.

For at genparre din Neonate BC-6500D starter du med at tage din forældreenhed og gør følgende:

1.     Hold BU#-knappen nede SAMTIDIG med at ON/OFF-knappen sættes på ON.

Det er vigtigt, at du ikke slipper BU#-knappen før displayet skriver PAIR.

Tag nu fat din babyenhed.

2.     Hold PAGE-knappen nede SAMTIDIG med at ON/OFF-knappen sættes på ON.

Det er vigtigt, at du ikke slipper knappen før displayet skriver PAIR.

3.     Giv din babyenhed et nummer (enten 1, 2 eller 3).

Du navigerer rundt ved hjælp af +/- knappen, og vælger et nummer med M-knappen. Når du har valgt et nummer, vil nummeret stoppe med at blinke.

4.     Tryk på M-knappen for at bekræfte parringen af din babyenhed og forældreenhed.

Der vil lyde 2 biplyde, som er en bekræftelse på at dine enhederne er parret.

Hvis du ønsker at parre mere end en babyenhed til din forældreenhed, skal du parre dem (trin 2 – 4), inden du fortsætter til næste og sidste trin.

5.     Sluk begge dine enheder, og tænd dem herefter igen.

Du har nu gennemført genparring af din Neonate BC-6500D, og er klar til at bruge dine babyalarmer igen.

Har du stadig problemer med din Neonate BC-6500D? Så skal du udfylde en reklamationsformular online.

Genpar min Neonate BC5800D

VIGTIGT: Inden du går i gang med at parre dine alarmer, er det vigtigt, at både din forældreenhed og babyenhed er slukket.

For at genparre din Neonate BC-5800D starter du med at tage din forældreenhed og gør følgende:

1.     Hold SKRU OP-knappen nede SAMTIDIG med at ON/OFF-knappen sættes på ON.

Det er vigtigt, at du ikke slipper SKRU OP-knappen før displayet skriver PAIR.

Tag nu fat din babyenhed.

2.     Hold SKRU OP-knappen nede SAMTIDIG med at ON/OFF-knappen sættes på ON.

Det er vigtigt, at du ikke slipper SKRU OP-knappen før displayet skriver PAIR.

3.     Tryk på MODE (*)-knappen for at bekræfte parringen af din babyenhed og forældreenhed.

Der vil lyde 2 biplyde, som er en bekræftelse på at dine enhederne er parret.

4.     Sluk begge dine enheder, og tænd dem herefter igen.

Du har nu gennemført genparring af din Neonate BC-5800D, og er klar til at bruge dine babyalarmer igen.

Har du stadig problemer med din Neonate BC5800D? Så skal du udfylde en reklamationsformular online.

Min Neonate babyalarm holder meget dårlig strøm

Oplever du, at dine Neonate babyalarmer med tiden holder dårligt strøm? For at vi har bedst mulighed for at hjælpe dig, er det vigtigt, at du undersøger inden, om det er batteriet, som er problemet, eller om det er selv babyalarmeren, som er problemet.

Du tester om problemet er batteriet eller selve babyalarmen ved at bytte rundt på batterierne, som du gør således:

1. Sørg for at dine babyalarmer er slukket

2. Tag dækslet af bagsiden på både din forældre- og babyenhed

3. Tag batteriet ud

Du kan se, at batteriet siddet fast i en lille ledning, som sidder fast i et lille stik inde i babyalarm. Tag godt fat i ledningen og hiv stikket ud. Stikket sidder godt fast, så du skal hive til.

4. Sæt nu batteriet fra babyenheden over i forældreenheden og omvendt.

Du sætter batteriet i ved at sætte det lille stik tilbage i babyalarmen, ligge batteriet ned i og sæt dækslet på.

Tænd begge dine babyalarmer for at tjekke om de virker.

Du har nu testet, om det er dine batterier eller dine enheder, som er skyld i at din Neonate-babyalarm holder dårlig strøm

Jeg oplever fejl på min Nabby-babyalarm

Sidder du med din Nabby-babyalarm, og kan bare ikke få den til at fungere? Frygt ej, vi har en løsning klar til dig! 

Grunden til, at du ikke kan få den til at fungere, kan skyldes en fejl på iOS på din iPhone, som du muligvis kan løse ved at følge denne guide:

1. Sørg for at Nabby er slukket.
2. Dobbeltklik på “home knappen” på din iPhone.
3. Find Nabby app’en i taskmanageren.
4. Hold fingeren på Nabby app’en og før fingeren opad, så app’en forsvinder
5. Gå ind under indstillinger på iPhonen.
6. Sluk for Bluetooth og vent 5 sekunder. Tænd igen.
7. Nu kan du bruge Nabby igen, og du burde ikke se fejlen igen.

En anden løsning kunne være at genstarte din Nabby-babyalarm.

Du kan forsøge at genstarte Nabby ved at følge nedenstående guide:

App
1. Slet app’en og geninstaller
2. Sluk og tænd Bluetooth

Nabby
1. Nabby må ikke være til opladning
2. Sørg for Nabby er slukket
3. Hold knappen inde i 8 sekunder
4. Navnet er nu slettet, men prøv at forbind, som I plejer

Oplever du stadig problemer med din Nabby-babyalarm? så skal du udfylde en reklamationsformular online.